Saglasnost za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka

Posetilac sajta www.trilino.com (u daljem tekstu: sajt) popunjavanjem ovog registracionog formulara unosi svoje lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon i email adresu).

Posetilac sajta se obaveštava da davanjem navedenih ličnih podataka (ime i prezime, kontakt telefon i email adresu), privredno društvo ADALGO GROUP CONSULT DOO Beograd-Stari grad sa sedištem u Beogradu, Ul. Džordža Vašingtona br. 40, matični broj 21131121, postaje obrađivač ličnih podataka o Klijentu.

Unošenjem svojih ličnih podataka u registracionom formularu Posetilac ovog sajta dozvoljava korišćenje i obradu istih, prema kojima će se Privredno društvo ADALGO GROUP CONSULT DOO Beograd-Stari grad, odnositi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i neće od Klijenta prikupljati naročito osetljive podatke, određene 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Posetilac sajta popunjavanjem registracionog formulara odgovara za tačnost unetih podataka.

Posetilac sajta www.trilino.com je izričito saglasan da privredno društvo ADALGO GROUP CONSULT DOO Beograd-Stari grad, date podatke koristi u svrhu sprovođenja projekta promocije, radi poboljšanja usluge i u statističke svrhe. Privredno društvo ADALGO GROUP CONSULT DOO Beograd-Stari grad se obavezuje da koristi prikupljene lične podatke Posetioca sajta www.trilino.com isključivo i samo kako bi ponudio što bolje proizvode/usluge, unapredio ponudu, osigurao proveru administrativnih zadataka, osigurao uspostavljanje kontakta sa Posetiocem sajta i poboljšao svoju ponudu proizvoda/usluga na tržištu.

Čuvanje ličnih podataka Posetioca sajta www.trilino.com se vrši na posebnim mestima koja su dostupna samo ovlašćenom zaposlenom licu koje je u privrednom društvu ADALGO GROUP CONSULT DOO Beograd-Stari grad određeno kao rukovalac podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaposleno lice imenovano od strane ADALGO GROUP CONSULT DOO Beograd-Stari grad za rukovaoca podacima je jedino ovlašćeno za prikupljanje, pristup, obradu i čuvanje ličnih podataka Klijenta.

Posetilac sajta www.trilino.com će od privrednog društva ADALGO GROUP CONSULT DOO Beograd-Stari grad dobijati email poruke, i to Administrativne email poruke.

Posetilac sajta www.trilino.com će primati isključivo poruke koje su u vezi sa njegovim, prethodno izvršenim, korisničkim aktivnostima (registracija, kupovina, otkazivanje, podsetnik za rezervaciju)

Posetilac sajta www.trilino.com u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ima pravo da u svakom momentu uskrati korišćenje njegovih ličnih podataka.

Posetilac sajta www.trilino.com koji popuni registracioni formular ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Posetilac sajta ima pravo da zahteva brisanje podataka u slučaju da je način obrade podataka suprotan od navedenog u ovom obaveštenju.

Posetilac sajta koji popunjava registracioni formular svojim prihvatanjem potvrđuje da je tekst ove saglasnosti u celosti pročitao, razumeo i prihvatio, i potpisao.